Forever Living Products International

Aloe Vera Nederland Benelux Healing

alternatieve geneeswijze, alternatieve geneeskunde, medium, spiritueel healer, Healing.
Webdesign: Jan Klink - copyricht: Aloe Vera Nijverdal
Aloe Vera Nijverdal
Willem Alexanderstr 48
7442 MA Nijverdal
Tel: 0548-61 47 38
 
 


Healing, hoe werkt het?
 
Bij lichamelijke klachten altijd de arts raadplegen.
Praktijk Rita
Healing - Bewustwording - Coaching.
 
Met healing wordt bedoeld: energie-overdracht van mens op mens of mens op dier.

Sinds het bestaan van de mensheid wordt het healen met de handen toegepast.
Je hebt meerdere lichamen dan alleen je fysieke lichaam.
Om het fysieke (Aardse) lichaam heen bevind zich een energetisch lichaam (Aura), hierin bevinden zich de Chakra’s, dit zijn de energiecentra van je lichaam.

Zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is door blokkade’s.
Voorbeelden zijn: psychische klachten, depressie, faalangst, lusteloosheid, stress, agressie, onzekerheid, en slaapproblemen alsmede diverse lichamelijke klachten.
Omdat men vaak niet weet hoe men het moet aanpakken, wordt het probleem weggestopt en opgekropt.
Men trekt op deze manier een muur op waarachter men zich kan verstoppen.
Als een blokkade langer aanhoudt, zet zich dat op een gegeven moment vast in het energieveld van de aura, met als gevolg dat men ziek wordt.
Tijdens de healing wordt geprobeerd met behulp van de juiste energie de negatieve energie van de blokkade weghalen en vervolgens de energiestroming herstellen door positieve energie te plaatsen waar het nodig is.
Op deze manier wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam gestimuleerd zodat de klachten verdwijnen of verminderen.

Door gebruik te maken van technieken als Quantum Touch wordt de werking extra gestimuleerd.